หนังสือพรหมปัญโญเถระ


หนังสือพรหมปัญโญเถระ

เป็นหนังสือคติธรรม คำสอนและวัตถุมงคลของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมรวมโดย ผศ.สมโภชน์ ทองแดง จำหน่ายเล่มละ 1500 บาท ที่หอสวดมนต์ วัดสะแก พร้อมแผ่นตะกั่วรูปแหมือนหลวงปู่ดู่

f4

f10

 

Additional information