ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดสะแก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

  • Print

ขอเชิญศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสะแก ในวันที่ 15 พฤศจิการยน 2558