กุฏิหลวงปู่ดู่


กุฏิหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่บรรดาศิษย์หลวงปู่ดู่จะทราบกันดีว่า เวลาจะไปกราบท่าน ต้องไปที่กุฏิของท่าน ท่านจะต้อนรับ อบรมสั่งสอน ธรรมะ และผู้มากราบท่าน อย่างเป็นกันเอง แม้ท่านจะละสังขารไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2533 กุฏิของท่านได้รับการปรับปรุงจากศิษยานุศิษย์ มีหุ่นขี้ผึ้งรูปท่าน เครื่องอัฐบริขารต่าง ๆ ให้คงอยู่ในสภาพเดิม เพื่อเป็นแหล่งรวมใจให้กับบรรดาศิษย์ของท่านมากราบท่าน และจะมานั่งสมาธิบริเวณนี้ จึงใคร่แนะนำ ให้ผู้มีจิตศรัทธาในองค์หลวงปู่ดู่ ได้ทราบว่าเมื่อท่านมาวัดสะแก อย่าลืมไปกราบท่านที่กุฏิของท่านด้วย

น้ำชา สมัยก่อนนั้นท่านจะให้บรรดาศิษย์ ๆ ได้ดื่มน้ำชา ซึ่งเป็นน้ำมนต์ที่ท่านปลุกเสกไว้ บริเวณกุฏิหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แม้จนกระทั่งปัจจุบัน ศิษย์ ๆ ที่ไปกราบท่านจะต้องดื่มน้ำชานี้ทุกคนไป มีวีดิโอประวัติหลวงปู่ดู่ เสียงหลวงปู่ให้ศีลให้พร อยู่หน้ากุฏิของท่านเป็นจอสัมผัส ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้รับรู้เรื่องราวและรับศีลรับพร

   
 

Additional information