เปิดตัวเว็บไซต์ watsakae.in.th


     เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นถวายวัด โดยคณะศิษย์หลวงปู่ดู่ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 และปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2557 โดยรองเจ้าอาวาสวัดสะแก ปฏิบัติงานแทนเจ้าอาวาส ได้มอบหมายให้จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของวัด เผยแพร่วัตถุมงคลที่ถูกต้องของวัด (โดยไม่มีการพูดถึงในเชิงปาฏิหาริย์ การค้า หรือถามตอบพระเครื่องของหลวงปู่ดู่ว่าแท้หรือไม่แท้) โดยสามารถเข้าได้ 2 ทาง คือ www.wadsakae.in.th  ส่วนธรรมะคติธรรมคำสอนของหลวงปู่ดู่นั้น มีเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมานานแล้วคือ www.luangpudu.com  จึงได้ขออนุญาต Link ไป ซึ่งศิษย์หลวงปู่ดู่ที่ได้มาปฏิบัติธรรมกับท่านโดยตรงสมัยท่านยังอยู่ได้รวบรวมคำสอนคติธรรมต่าง ๆ มากมาย ท่านสามารถเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกและสอบถามธรรมะหรือการปฏิบัติได้โดยตรง จึงถือว่าเว็บไซต์นี้เป็นสมบัติของวัดสะแกโดยสมบูรณ์ และจะค่อยทะยอยลงข้อมูลหรือกิจกรรมของวัดเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อย ๆ หรือท่านอาจจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อจะช่วยในการส่งข่าวสาร บทความ และคำสอนต่าง ๆ
     อนึ่ง ได้ปรากฎว่ามีคณะบุคคลได้เชิญชวนศาสนิกชนได้ทำบุญสร้างพระ สร้างวัตถุมงคล หรือสร้างวัตถุเพื่อถวายให้กับวัด ระดมรับบริจาคเงิน โดยทางวัดไม่ได้รับทราบ ผ่านทางสื่อ ทางเอกสารแผ่นพับ หนังสือ หรือทางเว็บไซต์ก็ดี ทางวัดสะแกขอประกาศให้ทราบว่า วัดสะแกไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากจะร่วมทำบุญกับวัด ก็ขออนุโมทนาบุญและขอให้ท่านมาร่วมทำบุญและบริจาคที่วัดโดยตรงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ หลอกหลวงให้บริจาคเงิน ดังที่ปรากฎเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันหลายวัด ที่ส่งเงินจองพระมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับพระ จึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบและโปรดระมัดระวัง หากมีข้อสงสัยให้สอบถามมายังวัดสะแกโดยตรงที่หลวงน้าดำ ,พระรัช หรือผ่านทาง webboard เว็บไซต์วัดสะแกนี้ 

Additional information