หนังสือไตรรัตน์ 1-3

f11
หนังสือไตรรัตน์
เป็นหนังสือรวมคติธรรม คำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เล่มเล็ก รวม 3 เล่ม ๆ ละ 30 บาท ทำบุญได้ที่หอสวดมนต์ของวัดสะแก

f13

f12

 

Additional information