ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดู่


+++ เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีครบรอบ 108 ปี วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ทางคณะศิษย์จึงมีความประสงค์จะสร้างรูปเหมือน ขนาดหน้าตักกว้าง 108 นิ้ว ซึ่งเท่ากับสิริอายุของท่าน เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีในคุณธรรม สัมมาปฏิบัติ และเมตตาบารมี ที่หลวงปู่ดู่มีต่อมวลคณะศิษย์ โดยจะทำพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 ณ ลานวัดสะแก โดยคณะศิษย์ได้ขออนุญาตต่อทางวัดสะแกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสถานที่ประดิษฐานนั้น ทางคณะศิษย์ได้ถวายและมอบให้ทางวัดสะแก พิจารณาความเหมาะสมต่อไป

+++ สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธา ประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อร่วมในการสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ในครั้งนี้ ทางคณะศิษย์ได้ขออนุญาตทางวัดสะแก ตั้งตู้รับเงินบริจาคไว้ที่หอสวดมนต์วัดสะแกเท่านั้น ไม่มีการเรี่ยไรหรือบอกบุญในสถานที่ต่างๆ ขอท่านได้สมทบทุนได้ที่หอสวดมนต์วัดสะแกเท่านั้น

Additional information