วัตถุมงคลของวัดสะแก


วัตถุมงคลของวัดสะแก หลวงปู่ดู่

ผู้จัดทำมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมวัตถุมงคลของวัดสะแกและของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ จากหนังสือของวัดสะแก ที่มีคณะศิษย์ได้รวบรวมไว้ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาในองค์หลวงปู่ดู่ ได้ทราบบ้างตามสมควร มิได้ต้องการถามตอบเรื่องพระเครื่องของหลวงปู่ดู่ ประสบการณ์หรืออภินิหารใด ๆ ทั้งสิ้น กำลังทะยอยลงอยู่เรื่อย ๆ เนื่องจากมีจำนวนมาก หลวงปู่เน้นทำงานมากกว่าวัตถุมงคล ดังนั้นจะเห็นได้ว่าศิษย์ของท่านจะนั่งสมาธิกันเป็นส่วนใหญ่และปฏิบัติตามคำสอนของท่านเป็นแก่นของชีวิต

Additional information