รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ดู่(พิเศษ) ปี ๒๕๓๒

 

รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ดู่(พิเศษ) ปี ๒๕๓๒

 

 

          รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๓๒ เป็นรูปหล่อลอยองค์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่ดู่จัดสร้างเป็นเนื้อโลหะ ๒ ชนิด คือ เนื้อเงิน และเนืื้อโลหะผสม เป็นรูปหลวงปู่ดู่นั่งสมาธิราบบนฐาน ที่ฐานด้านหน้ามีตัวหนังสือ "พิเศษ" ด้านหลังมีตัวหนังสือ "หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ" ใต้ฐานองค์พระเรียบ พระรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ดู่รุ่นนี้ เนื่องจากเป็นรูปสุดท้ายของหลวงปู่ดู่ ก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพ ซึ่งพระส่วนหนึ่งสร้างทันหลวงปู่ดู่อธิษฐานจิต และมีพระส่วนหนึ่งไม่ทันหลวงปู่ดู่อธิษฐานจิต ซึ่งทางวัดได้นำไปขอบารมีหลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นผู้อธิษฐานจิตให้ จำนวนพระที่ทันหลวงปู่ดู่ปลุกเสก เป็นรูปหล่อเนื้อเงิน ๘๐๐ องค์ มีการตอกโค้ดใต้ฐานพระ รูปหล่อเนื้อโลหะผสม ๕๐๐๐ องค์ ตอกโค้ดไว้ที่ชายสังฆาฏิด้านหลัง ส่วนรูปหล่อที่หลวงปู่บุดดาอธิษฐานจิตมีเฉพาะเนื้อเงินจำนวน ๒๐๐๐ องค์นั้นจะตอกโค้ดไว้ที่ชายสังฆาฏิด้านหลังองค์พระ ลักษณะของโค้ดเป็นรูปยันต์นะ มีทั้งโค้ดแบบจม และแบบนูน 

 

 

(รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ดู่ เนื้อต่างๆ)

Additional information