เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์พิเศษ (สองหน้า) โลหะผสม ปี ๒๕๒๒

     

เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์พิเศษ (สองหน้า) โลหะผสม

ปี ๒๕๒๒ 

 

     เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์พิเศษ (สองหน้า) โลหะผสม ปี ๒๕๒๒ หลังจากที่หลวงปู่ดู่มรณภาพในปี ๒๕๓๓ เหรียญหล่อสองหน้านี้ถูกค้นพบภายในกุฏิของหลวงปู่ดู่ นอกจากเหรียญหล่อพระพรหมแล้วยังพบเหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ พิมพ์สี่เหลี่ยมข้างบัว และพิมพ์เสมาสองหน้า อีกด้วย จำนวนที่พบมีพิมพ์ละ ๔๐ องค์ หลวงปู่ดู่ลงเหล็กจารอักขระทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหรียญทุกเหรียญ ทั้ง ๓ พิมพ์ จะไม่มีห่วงด้านบน

Additional information