เหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดู่พิมพ์พิเศษ (สองหน้า) โลหะผสม ปี ๒๕๒๒

 

เหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดู่พิมพ์พิเศษ (สองหน้า) โลหะผสม ปี ๒๕๒๒

 

 

     เหรียญหล่อพิมพ์พิเศษ (สองหน้า) สร้างขึ้นสามแบบพิมพ์คือ พิมพ์พระพรหมสี่เหลี่ยมปี ๒๕๒๒ พิมพ์รูปเหมือนหลวงปู่ดู่สี่เหลียม และพิมพ์รูปเหมือนหลวงปู่เสมา ปี ๒๕๒๒ พบในกุฏิหลวงปู่ดู่หลังจากที่หลวงปู่มรณภาพแล้ว มีจำนวนพิมพ์ละ ๔๐ องค์ หลวงปู่ดูลงเหล็กจารอักขระทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกเหรียญ

Additional information