เหรียญหล่อโลหะผสมพิมพ์ต่างๆ (พิเศษตัดเฉพาะบางส่วน)

 

เหรียญหล่อโลหะผสมพิมพ์ต่างๆ (พิเศษตัดเฉพาะบางส่วน)

 

 

"การทำลายพระเป็นบาป พระน่ะเมื่อเราสร้างขึ้นแล้ว

เป็นกุศล เป็นพระพุทธเจ้า เขาไม่ทำลายกันหรอก มันบาป"

 

     ในการหล่อพระเครื่องของหลวงปู่ดู่แต่ละคราวแต่ละรุ่นจะมีพระบางส่วน เมื่อแกะพิมพ์ออกแล้วองค์พระไม่สมบูรณ์ บางส่วนขาดหายไป กลายเป็นพระที่ชำรุดไม่สวยงาม คณะกรรมการและลูกศิษย์ของหลวงปู่ดู่ได้กราบเรียนท่านว่า จะนำพระชำรุดเหล่านี้ไปหลอมเพื่อสร้างพระใหม่ หลวงปู่ท่านห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้น ท่านว่าการทำเช่นนั้นเป็นการทำลายพระและเป็นบาปมาก พระที่เราสร้างขึ้นนั้นเปรียบเสมือนองค์สมมติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราไม่ควรทำลาย จะเป็นบาป ท่านได้แนะนำให้เลือกตัดเอาเฉพาะส่วนที่ดีพอจะเห็นเป็นรูปสมบูรณ์ ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ ดังนั้นพระเครื่องที่หล่อชำรุดจึงถูกคัดเลือก และตัดเอาเฉพาะบางส่วนที่สวยงาม ที่พบเห็นส่วนใหญ่เป็นพระพุทธเจ้าเหนือเศียรพรหม พระพุทธหัวแหวน และพระอัครสาวก พระรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ ทั้งแบบเหรียญและแบบลอยองค์ เมื่อตัดเสร็จแล้ว หลวงปู่ดู่เมตตาอธิษฐานจิต และลงเหล็กจารอัขระ และมีการตอกโค้ดปีต่างๆด้วย จำนวนพระต่างๆที่ตัดเฉพาะบางส่วนนี้ ไม่สามารถระบุจำนวนได้ แต่จากการสอบถามผู้ใกล้ชิดหลวงปู่และผู้มีส่วนในการจัดสร้างพระต่างๆแล้ว ทราบว่ามีจำนวน ๔๐๐-๕๐๐ องค์

 

 

(เหรียญหล่อโลหะผสมพิมพ์ต่างๆ พิเศษตัดเฉพาะบางส่วน)

 

 

(เหรียญหล่อโลหะผสมพิมพ์ต่างๆ พิเศษตัดเฉพาะบางส่วน)

Additional information