เหรียญปั๊มกลมรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๓๑

เหรียญปั๊มกลมรูปเหมือนหลวงปู่ดู่

ปี ๒๕๓๑

เหรียญปั๊มกลมรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๓๑ ทางคณะกรรมการวัดสะแก ได้จัดสร้างขึ้นโดยเปิดให้ประชาชนที่สนใจสั่งจองล่วงหน้าเมื่อถึงกำหนดแล้วปรากฏว่าผู้สั่งจองน้อยทางกรรมการวัด จึงเรียนให้หลวงปู่ดู๋ทราบ หลวงปู่ดู่ท่านบอกว่าไม่เป็นไร ให้จัดสร้างไปตามปกติตามจำนววนที่ได้กำหนดไว้แต่เดิมหลวงปู่ยังปรารภกับคณะกรรมการว่าเหรียญรุ่นนี้ต่อไปจะหายากและเป็นที่ต้องการกันมาก คนที่ใช้เหรียญรุ่นนี้จะร่ำรวยกันทุกคนอันเป็นที่มาของชื่อเหรียญว่า รุ่นเศรษฐี เป็นเหรียญกลมมีห่วง ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ดู่นั่งสมาธิราบ มีอักขระ ''นะ โม พุท ธา ยะ" อยู่รอบด้านล่างเป็นตัวเลข"๒๕๓๑" ด้านบนมีตัวหนังสือ "๑ พรหมปัญโญ (ดู๋) วัดสะแก ศรีอยุธยา" ส่วนด้านหลังตรงกลางเหรียญเป็นยันต์เฑาะว์และยันต์นะ อยู่เบื้องล่าง อักขระด้านบนทางซ้ายมือ "นะ มะ พะ ทะ" ด้านขวามือ "พุท ธะ สัง มิ" อักขระด้านล่างทางซ้ายมือ "อิ ธะ คะ มะ" และด้านล่างทางขวามือ "จะ ภะ กะ สะ" จัดสร้างเป็นเหรียญทองคำจำนวน ๕๖ เหรียญ เงิน ๑,๐๐๐ เหรียญ นวโลหะ ๒๐๐ เหรียญ ตะกั่ว ๓๐๐ เหรียญ ทองแดง ๑๐,๐๐๐ เหรียญ ทุกเหรียญจะมีโค้ดตอกด้านหน้าเหรียญด้วยโค้ดที่แตกต่างกันไปตามชนิดเหรียญ


Additional information