เหรียญปั๊มพระนาคปรก (ใบมะขาม) ปี๒๕๓๑

เหรียญปั๊มพระนาคปรก

(ใบมะขาม) ปี๒๕๓๑

 

      เหรียญปั๊มพระนาคปรก (ใบมะขาม) ปี๒๕๓๑ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแบบลพบุรี อยู่ภายใต้นาค ๗ เศียร นั่งสมาธิราบอยู่บนฐานนาคขด ๓ ชั้น ด้านหลังมียันต์นะอยู่ด้านบนและตัวเลข ๒๕๓๑ อยู่ด้านล่าง ตรงกลางเป็นอุณาโลม และล้อมรอบด้วยรัศมี ๑๘ แฉกสร้างในปี ๒๕๓๑ ทองคำ ๑๐๘ เหรียญ เนื้อเงิน ๑,๐๐๐ เหรียญ ทองแดง ๑๐,๐๐๐ เหรียญ ทุกเหรียญมีตอกโค้ดด้านหลังเหรียญทุกเหรียญ แตกต่างกันทั้งเหรียญทอง เงิน และทองแดง

Additional information