เหรียญหล่อหยดน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๓๒

เหรียญหล่อหยดน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ดู่

ปี ๒๕๓๒

     เหรียญหล่อหยดน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๓๒ (รุ่นสอง ไม่มีอุณาโลม) ลักษณะเหรียญด้านหลังมียันต์นะอยู่ตรงกลางเหรียญ และมีตัวหนังสือ "๘๕ ปี พรหมปัญโญ ๒๕๓๒" จัดสร้างเป็นเหรียญหล่อเนื้อเงิน จำนวน ๒,๕๐๐ เหรียญ โลหะผสมจำนวน ๕,๐๐๐ เหรียญ ทุกเหรียญมีโค้ดตอกกำกับด้านหลังแตกต่างกันระหว่างเหรียญเงินและเหรียญทองแดง

Additional information