ผ้าประทับรอยมือและรอยเท้าหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ปี ๒๕๒๔

 

ผ้าประทับรอยมือและรอยเท้า หลวงปู่ดู่  พรหมปัญโญ

ปี ๒๕๒๔

 

 

(ตัวอย่างผ้าประทับรอยมือ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)

 

 

(ตัวอย่างผ้าประทับรอยเท้า หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)

Additional information