เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยมปี ๒๕๒๒

                                                เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยมปี ๒๕๒๒

                       เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงิน              เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยม โลหะ

เหรียญหล่อพระพรหมสี่เหลี่ยมด้าานหน้าเป็นรูปพระพรหม ๔ หน้า ๘ กร นั่งห้อยบาทบนฐาน มีรูปพระพุทธอยู่บนเศียร ซึ่งพรหมปางนี้มีอยู่ในหลักพระพุทธศาสนา ในชัยมงคลคาถาบทที่ ๘ "เป็นปางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปปราบทิฐิของท้าวพกาพรหม โดยพระพุทธองค์ทรงใช้อำนาจฤทธิ์ด้วยการซ่อนหาไม่ว่าท้าวพกาพรหมจะไปซ่อนอยู่แห่งใดก็ตามพระพุทธองค์ก็ทรงหาพบ แต่ครั้นพระองคืทรงซ่อนบ้าง ท้างพกาพรหมกลับหาไม่พบ เพราะพระพุทธองค์ทรงเสด็จไปซ่อนอยู่บนเศียรของพกาพรหมพรหมจึงยอมแพ้ครั้นได้ฟังพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมพรหมก็สำเร็จโสดาปัตติผลกลายเป็น"พระพรหม" แต่นั้นมาและนอกจากความหมายจากชัยมงคลคาถาแล้ว ก็สอดคล้องกับฉายาของหลวงปู่ดู่ คือ พรหมฺปัญโญ อีกด้วย ส่วนด้านหลังของเหรียญหล่อเป็นอักขระต่างๆจัดสร้างขึ้นจำนวน ๑๑,๒๓๗ เหรียญโดยสร้างเป็นเนื้อเงิน ๒๓๗ เหรียญ สร้างเป็นโลหะผสม ๑๑,๐๐๐ เหรียญ ด้านข้างของเหรียญจะตอกโค้ดทุกเหรียญ และมีรอยจารอักขระของหลวงปู่ดู่ ที่พบมีจารอักขระด้านหน้าหรือด้านหลังของเหรียญทุกเหรียญ เหรียญหล่อพระพรหมสี่เหลี่ยมนี้บางเหรียญไม่มีโค้ดด้านข้าง เพราะเมื่อตอนที่สร้างเหรียญนี้เสร็จใหม่ๆ หลวงปู่ดู่อธิษฐานจิต และแจกให้ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิด โดยยังไม่ได้ตอกโค้ด แต่ก็มีจำนวนไม่มากนัก และบางเหรียญไม่มีห่วงด้านบน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่นำไปเลี่ยมทำได้สะดวกหรือศิษย์บางท่านได้ยินหลวงปู่เรียกว่ารุ่น "หมดห่วง"

 เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงิน ปี ๒๕๒๒

จำนวน ๒๓๗

เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงิน ปี ๒๕๒๒ ด้านหน้า

เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงิน ปี ๒๕๒๒ ด้านหลัง

 

เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยม โลหะผสม ปี๒๕๒๒ ด้านหน้า

 

เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยม โลหะผสม ปี๒๕๒๒ ด้านหลัง

 

เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยม โลหะผสม ปี๒๕๒๒ 

จำนวนสร้าง ๑๑,๐๐๐ เหรียญ

 

Additional information