เหรียญหล่อหยดน้ำรูปพระนาคปรก (รุ่นแรก) ปี๒๕๒๓

เหรียญหล่อหยดน้ำรูปพระนาคปรก

(รุ่นแรก) ปี๒๕๒๓

 

       เหรียญหล่อหยดน้ำรูปพระนาคปรก สร้างขึ้นในปี ๒๕๒๓ นับว่าเป็นเหรียญหล่อรูปพระนาคปรกรุ่นแรก และมีจำนวนที่จัดสร้างน้อยมากเพียง ๗๒๐ เหรียญเท่านั้น สร้างเป็นเนื้อเงิน ๑๕๖ เหรียญ โลหะผสม ๕๖๔ เหรียญ ลักษณะของเหรียญเป็นรูปหยดน้ำ   ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธมีนาคปรก ๗ เศียร ฐานนาคขด ๓ ชั้น ด้านหลังของเหรียญ ตรงกลางเป็นรูปยันต์นะและมีโค้ดอยู๋ใต้ยันต์นะ เป็นโค้ดในพิมพ์พระหลวงปู่ดู่ลงเหล็กจารอักขระด้านหลังเหรียญทุกเหรียญ

 

 

 

Additional information