เหรียญหล่อหยดน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ดู่หลังเหลี่ยม ปี ๒๕๒๓

เหรียญหล่อหยดน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ดู่หลังเหลี่ยม

ปี ๒๕๒๓


 

          เหรียญหล่อหยดน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ดู่หลังเหลี่ยมนี้ จัดสร้างขึ้นในปี ๒๕๒๓ เป็นเหรียญหล่อขนาดเล็กไม่มีหู ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ดู่นั่งสมาธิราบบนอาสนะ ด้านใต้อาสนะเมื่อหงายขึ้นจะมีตัวเลขและตัวอักษร "๑ ด " ส่วนด้านหลังของเหรียญ ทำเป็นพื้นเรียบสามด้านลาดเอียงขึ้นมาบรรจบกันเป็นมุมแหลมอยู่ตรงกลางเหรียญ ซึ่งลักษณะดังกล่าว หมู่ลูกศิษย์และผู้ที่นับถือ หลวงปู่ดู่จึงเรียกว่า เหรียญหล่อหยดน้ำหลังปิรามิด ตรงกลางเป็นรูปยันต์นะ ใต้ยันต์นะมีโค้ดและมีตัวหนังสือ "พรหมปัญโญ" รอบยันต์นะมีอักขระ ๔ ตัว คือ พุท ธะ สัง มิ จัดสร้างขึ้นเป็นเนื้อทองคำ ๒๘ เหรียญ ตอกโค้ดใต้ฐานอาสนะ เนื้อเงิน ๒๑๖ เหรียญ ตอกดอกโค้ดที่รอยตัดก้านชนวน เหรียญทองแดง ๑,๐๐๐ เหรียญ ตอกโค้ดด้านหลังใต้อักษรพรหมปัญโญ

 

 

Additional information