เหรียญปั๊มเศียรพระพรหม พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี ๒๕๓๒

เหรียญปั๊มเศียรพระพรหม

พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี ๒๕๓๒

      ปี ๒๕๓๒ วัดสะแกได้จัดสร้างเหรียญปั๊มเศียรพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั้งนี้เพื่อหาทุนทรัพย์ในการปรับปรุงพื้นที่และทำถนนบริเวณป่าช้าของวัดสะแก สร้างเป็นเหรียญ จำนวน ๑๐๘ เหรียญ เมื่อหลวงปู่ดู่เมตตาอธิษฐานจิตแล้วทางวัดนำออกให้เช่าบูชาเหรียญละ ๑,๐๐๐ บาท ได้จำนวน ๕๖ เหรียญเมื่อการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เหรียญส่วนที่เหลือทางวัดได้มอบให้คณะกรรมการดำเนินงานจนหมด

Additional information