เหรียญหล่อหยดน้ำรูปพระนาคปรก (รุ่นสอง) ปี ๒๕๒๙

เหรียญหล่อหยดน้ำรูปพระนาคปรก

(รุ่นสอง) ปี ๒๕๒๙

 

        เหรียญหล่อหยดน้ำรูปพระนาคปรก (รุ่นสอง) ปี ๒๕๒๙ ทางวัดสะแกได้เคยจัดสร้างมารุ่นหนึ่งแล้วในปี ๒๕๒๓ ดังนั้น เหรียญหล่อหยดน้ำรูปพระนาคปรก ปี ๒๕๒๙ จึงเป็นรุ่นที่สอง จัดสร้างขึ้นในวาระที่หลวงปู่ดู่จะมีอายุครบ ๘๔ ปี ลักษณะของเหรียญหล่อพระนาคปรกนี้ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธมีนาคปรก ๗ เศียร ฐานเป็นนาคขด ๓ ชั้น ด้านหลังของเหรียญเป็นรูปยันต์นะอยู่ตรงกลาง รอบยันต์นะมีตัวอักษร "๘๔ พรหมปัญโญ ๒๕๒๙" โดยจัดสร้างทั้งสิ้นรวม ๑,๕๐๐ เหรียญ เป็นเนื้อเงิน ๕๐๐ เหรียญ โลหะผสม ๑,๐๐๐ เหรียญ หลวงปู่ดู่ลงเหล็กจารอักขระทุกองค์ โค้ดที่ใช้ตอกเหรียญหล่อหยดน้ำรูปพระนาคปรกนี้เหมือนกันทั้งเนื้อเงินและโลหะผสม โดยเนื้อเงินตอกโค้ดด้านหน้าเหนือเข่าขวาขององค์พระส่วนโลหะผสมตอกโค้ดด้านหลังใต้คำว่า "พรหมปัญโญ"

Additional information