เหรียญหล่อหยดน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ ปี๒๕๒๙

เหรียญหล่อหยดน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ดู่

ปี๒๕๒๙

       เหรียญหล่อหยดน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ ปี๒๕๒๙ ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญหล่อรูปหยดน้ำขนาดเล็ก ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ดู่นั่งสมาธิราบบนอาสนะ ใต้อาสนะเมื่อหงายขึ้นดูระเห็นตัวเลขและตัวอักษร "๑ ด" ด้านหลังของเหรียญตรงกลางเป็นรูปยันต์นะรอบยันต์นะมีตัวอักษรและตัวเลข "๘๔ พรหมปัญโญ ๒๕๒๙" จัดสร้างจำนวน ๓,๐๐๐ เหรียญเป็นเหรียญหล่อเนื้อเงิน ๑,๐๐๐ เหรียญ เหรียญ โลหะผสม ๒,๐๐๐ เหรียญ และมีการตอกโค้ดแตกต่างกันไปตามชนิดเหรียญ (ดูในตารางโค้ด)

Additional information