พระพิมพ์พระพรหมพิม์ใหญ่

                                               พระพิมพ์พระพรหมพิม์ใหญ่ (ซุ้มโย้) ปี ๒๕๑๗

       พระพิมพ์พระพรหมพิม์ใหญ่ (ซุ้มโย้) นี้แบ่งออกได้เป็น ๒ แบบพิมพ์ คือ แบบพิมพ์ไม่มีกรอบและแบบพิมพ์แบบมีกรอบแบบพิมพ์แบบไม่มีกรอบนั้นเป็นแบบพิมพ์ที่คุณโอภาสประพิศพงษ์พานิช (โกโอ่ง) เป็นผู้แกะแบบพิมพ์ด้วยสบู่ในปี ๒๕๑๗ เป็นรูปพระพรหมแปดกร นั่งห้อยบาทบนฐานเหนือเศียรพระพรหม คือ ซุ้มโค้งครอบองค์พระพุทธ ซึ่งจะโย้เอียงไปทางด้านขวาขององค์พระ  เมื่อแกะแบบพิมพ์เสร็จแล้ว ได้นำมาถวายหลวงปู่ดู่ เพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในการสร้างพระเนื้อผงพุทธคุณผสมปูน หลวงปู่ดู๋ใช้แบบพิมพ์นี้ทำการสร้างพระอยู่ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นหลวงปู่ดู่ได้ปรับปรุงแบบพิมพ์ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น โดยทำกรอบทั้งสี่ด้านด้วยพลาสติกเลี่ยมพระ   จึงทำให้เกิดแบบพิมพ์พระพรหมพิมพ์ใหญ์ (ซุ้มโย้) แบบมีกรอบขึ้นอีกพิมพ์หนึ่งแบบพิมพ์พระพรหมพิมพ์ใหญ์นี้หลวงปู่ดู่ได้แบบพิมพ์มาสร้างเป็นพระผงพุทธคุณผสมปูนนับแต่ปีพ.ศ.๒๕๑๗ เรื่อยมาอีกหลายปีดังนั้น ลักษณะของเนื้อหามวลสารและส่วนผสมต่างๆในองค์พระจึงมีความแตกต่างกันไปในหลายลักษณะ

                                                                               

 

                                                                                

         แบบพิมพ์พระพรหมพิมพ์ใหญ์(ซุ้มโย้)      

แบบไม่มีกรอบ 

แบบพิมพ์พระพรหมพิมพ์ใหญ์(ซุ้มโย้)

แบบมีกรอบ

 

                                

                                                          พระพรหมพิมพ์ใหญ่ ด้านหลัง

Additional information