เหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดู่พิมพ์เสมาปี ๒๕๒๒

เหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดู่พิมพ์เสมา

ปี ๒๕๒๒

เหรียญหล่อเสมาเนื้อเงิน ด้านหน้า  เหรียญหล่อเสมาโลหะ ด้านหน้า

            เหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดู่พิมพ์เสมา สร้างขึ้นในปี ๒๕๒๒ ลักษณะเหรียญเป็นรูปเสมามีหูในตัว รอบขอบเหรียญเป็นลวดลาย ยกขอบสูง ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ นั่งสมาธิบนอาสนะ ใต้อาสนะมีตัวอักษร "๑ พรหมปัญโญ" ด้านหลังเหรียญมีรูปยันต์เฑาะว์ และยันต์นะตรงกลางเหรียญมีอักขระต่างๆรอบขอบเหรียญ จำนวนรวม ๑,๑๐๘ เหรียญโดยสร้างเป็นเหรียญหล่อเนื้อเงิน ๑๐๘ เหรียญ เหรียญหล่อโลหะผสม ๑,๐๐๐ เหรียญ เหรียญหล่อทุกเหรียญจะตอกโค้ดไว้ที่ด้านข้างเหรียญ และหลวงปู่ดู่จะลงเหล็กจารอักขระด้านหลังเหรียญทุกเหรียญ

เหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดู่พิมพ์เสมาเนื้อเงิน ปี ๒๕๒๒

จำนวนสร้าง ๑๐๘ เหรียญ

 

เหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดู่พิมพ์เสมาเนื้อเงิน ปี ๒๕๒๒ ด้านหน้า

เหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดู่พิมพ์เสมาเนื้อเงิน ปี ๒๕๒๒ ด้านหลัง

เหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดู่พิมพ์เสมาโลหะผสม ปี ๒๕๒๒ ด้านหน้า

เหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดู่พิมพ์เสมาโลหะผสม ปี ๒๕๒๒ ด้านหลัง

เหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดู่พิมพ์เสมาโลหะผสม ปี ๒๕๒๒

จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ

Additional information