เหรียญหล่อรููปเหมือนหลวงปู่ดู่พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี ๒๕๒๒

เหรียญหล่อรููปเหมือนหลวงปู่ดู่พิมพ์สี่เหลี่ยม

ปี ๒๕๒๒

เหรียญหล่อเนื้อเงิน ด้านหน้า                   เหรียญหล่อโลหะผสม ด้านหน้า

          เหรียญหล่อรููปเหมือนหลวงปู่ดู่พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี ๒๕๒๒ ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ดู่นั่งสมาธิ ด้านข้างซ้ายขวาจะมีรูปดอกบัว    ข้างละ ๕ ดอก และยันต์นะ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เหรียญหล่อสี่เหลี่ยมข้างบัว" ใต้รูปหลวงปู่ดู่จะมีอักษร "๑พรหมฺปญฺโญฺ" ด้านหลังเหรียญเป็นรูปยันต์เฑาะว์และยันต์นะตรงกลางเหรียญ และมีอักขระต่างๆโดยรอบ จำนวนสร้างรวม ๑,๑๑๑ เหรียญ สร้างเป็นเนื้อเงิน ๑๑๑ เหรียญ เหรียญหล่อทุกเหรียญจะตอกโค้ดไว้ที่ด้านข้างเหรียญทุกเหรียญและหลวงปู่ดู๋จะลงเหล็กจารอักขระด้านหน้าเหรียญเงินทุกเหรียญ และจารอักขระด้านหลังเหรียญโลหะผสม

 

                                             

                                                        ด้านหน้า                                               ด้านหลัง

Additional information