เหรียญปั๊มเสมาหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๒๕

เหรียญปั๊มเสมาหลวงปู่ดู่

ปี ๒๕๒๕ 

 

        เหรียญปั๊มเสมาหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๒๕ ขอบด้านบนใต้ห่วงเหรียญเป็นปีที่สร้าง พศ.๒๕๒๕ ตรงกลางเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ดู่นั่งสมาธิราบบนตั่ง ด้านขอบข้างเหรียญเป็นเส้นจุดไข่ปลาสองแถว ระหว่างเส้นจุดไข่ปลา มีตัวอักษร "พรหมปัญโญ (ดู่) วัดสะแก" รอบองค์หลวงปู่ดู่มีอักขระ "นะ โม พุท ธา ยะ" ด้านหลังตรงกลางเหรียญเป็นรูปยันต์เฑาะห์และยันต์นะอยู่ด้านล่างล้อมรอบด้วยอักขระ "จะ ภะ กะ สะ และ นะ มะ พะ ทะ" และอักขระ "พุท ธะ สัง มิ" ส่วนด้านบนมีอีกษร "ร.ส. ๒๐๐" ซึ่งจัดสร้างในวาระฉลองกรุงเทพมหานครครบ ๒๐๐ ปี สร้างเป็นเนื้อเงิน ๑๐๘ เหรียญ ตอกโค้ดหลังคำว่า ดู่ ตะกั่ว ๑๐๘ เหรียญ ตอกโค้ดหน้าคำว่า ดู่ และทองแดง ๒๕๒๕ เหรียญ ตอกโค้ดขอบสันข้างของเหรียญ ทุกเหรียญและหลวงปู่ดู่ลงเหล็กจารอักขระบนเหรียญตะกั่วทุกเหรียญ

Additional information