เหรียญปั๊มเสมาหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๒๖

เหรียญปั๊มเสมาหลวงปู่ดู่

ปี ๒๕๒๖

 

      เหรียญปั๊มเสมาหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๒๖ ลักษณะและรายละเอียด ตลอดจนขนาดเหมือนกับเหรียญปั๊มเสมาหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๒๕ ทุกประการ ยกเว้นปี พ.ศ.ที่แตกต่างกัน และเหรียญปั๊มเสมาหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๒๖ ด้านหลังไม่มีคำว่า"ร.ส ๒๐๐" เหมือนกับปี ๒๕๒๕ แต่มีอักขระขอม "อิ ธะ คะ มะ" แทน สร้างเป็นเหรียญนวโลหะ ๒๑๖ เหรียญ เหรียญทองแดง ๑๐,๐๐๐ เหรียญ และมีการตอกโค้ดไว้ที่ด้านหน้าเหรียญ (หน้าคำว่าดู่) ทุกเหรียญ (ลักษณะโค้ดดูในตารางโค้ด)

 

Additional information