แหวนหลวงปู่ดู่ ปี 2519


แหวนหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๑๙           แหวนพระพุทธสี่เหลี่ยม ปี 2519 ถือเป็นแหวนรุ่นแรกของวัดสะแก ได้จัดสร้างแหวนรูปพระพุทธหัวแหวน ด้านซ้ายและขวาเป็นพระอัครสาวกพระโมคคัลลาและพระสารีบุตร โดยสร้างเป็นทองเค 4 วง เนื้อเงิน 216 วง หลวงปู่ดู่อธิษฐานจิตแล้วแหวนเนื้อเงินทางวัดออกให้เช่าบูชา วงละ 200 บาท แหวนพระพุทธสี่เหลี่ยม ปี 2519 นี้ มีการตอกโค้ดจำนวนหนึ่ง และมีแหวนที่ไม่ได้ตอกโค้ดอีกจำนวนหนึ่ง เนื่องจากโค้ดชำรุดเสียหายไม่สามารถตอกโค้ดแหวานได้หมดทุกวง ( ขอเชิญชมแหวนได้ที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู้ดู่ พรหมปัญโญ ณ วัดสะแก เปิดทุกวันวันเสาร์ อาทิตย์


 

Additional information