แหวนหลวงปู่ดู่ ปี 2522


แหวนหลวงปู่ดู่ ปี 2522


 


แหวนพระพุทธสี่เหลี่ยม เนื้อเงิน ปี 2522 สร้างจำนวน 432 วง 
( ตอกโค้ด ด้าน พ.ศ.2522 )

 

 

 

แหวนพระพุทธสี่เหลี่ยม โลหะผสมทองเหลือง ปี 2522 สร้างจำนวน 200 วง 

( ตอกโค้ด ด้าน พ.ศ.2522 )

 


แหวนพระพุทธสี่เหลี่ยม โลหะผสมทองแดง ปี 2522 สร้างจำนวน 432 วง 
( ตอกโค้ด ด้าน พ.ศ.2522 )

 

หมายเหตุ  แหวนพระพุทธสี่เหลี่ยม มีการจัดสร้างเป็นเนื้อทองเค จำนวน 32 วง 
( ตอกโค้ด 2 โค้ด ด้าน พ.ศ. 2522 )

Additional information