แหวนปลอกมีดหลวงปู่ดู่ ปี 2523


      แหวนปลอกมีด หลวงปู่ดู่ ปี 2523

           เป็นแหวนแบบปลอกมีดรุ่นแรกของวัดสะแก ลักษณะภายนอกเป็นแบบเรียบไม่มีลวดลาย ภายในท้องวงมีลักษณะเป็นเกลียว  มีตัวเลข ๑ เป็นสัญลักษณ์ในแบบพิมพ์ของแหวน สร้างด้วยเนื้อเงินจำนวน 56 วง โลหะผสม 2000 วง หลวงปู่ดู่อธิษฐานจิตและลงจานอักขระในวงแหวนทุกวง อนึ่ง โลหะผสมที่นำมาสร้างแหวนปลอกมีดรุ่นนี้ ใช้ชนวนโลหะจากรูปหล่อหลวงปู่ดู่ ปี 2522 สร้างได้จำนวน 1000 วง


                                                                    แหวนปลอกมีด เนื้อเงิน หลวงปู่ดู่ ปี 2523แหวนปลอกมีด โลหะผสม หลวงปู่ดู่ ปี 2523

 แหวนปลอกมีด โลหะผสม หลวงปู่ดู่ ปี 2523

Additional information