แหวนหลวงปู่ดู่ ปี 2524


แหวนหลวงปู่ดู่ ปี 2524

                                   แหวนพระพุทธสี่เหลี่ยม เนื้อเงิน ปี 2524 มีแบบพิมพ์ 2 แบบพิมพ์ จัดสร้างเป็นทองเค 3 วง                                                             เนื้อเงินจัดสร้างขึ้น 1200 วง ตอกโค้ดด้าน พ.ศ.2524 เนื้อโลหะผสมจัดสร้าง 5000 วง                                               ตอกโค้ดด้านหัวแหวนข้างซ้ายองค์พระพุทธ

แหวนพระพุทธสี่เหลี่ยม เนื้อเงิน ปี 2524 สร้างจำนวน 1200 วง
( ตอกโค้ดด้าน พ.ศ.2524 )

 

แหวนพระพุทธสี่เหลี่ยม เนื้อโลหะผสม ปี 2524 สร้างจำนวน 5000 วง 
( ตอกโค้ดด้านหัวแหวนด้านซ้ายองค์พระพุทธ )

 

Additional information