แหวนหลวงปู่ดู่ ปี 2525


แหวนหลวงปู่ดู่ ปี 2525

            แหวนหลวงปู่ดู่ ปี 2525 มีแบบพิมพ์ 2 แบบ คือพิมพ์หัวแหวนเล็กและพิมพ์หัวแหวนใหญ่ จำนวนสร้างเนื้อทองเค 20 วง        เนื้อเงิน 3000 วง ในวาระเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบ 200 ปี หลวงปู่ดู่อธิษฐานจิตและตอกโค้ดด้าน พ.ศ.2525

 

แหวนพระพุทธสี่เหลี่ยม เนื้อเงิน ปี 2525 สร้างจำนวน 3000 วง
( ตอกโค้ดด้าน พ.ศ.2525 )


Additional information