แหวนหลวงปู่ดู่ ปี 2527


แหวนหลวงปู่ดู่ ปี 2527

                        แหวนหลวงปู่ดู่ ปี 2527 ได้จัดสร้างแหวนรูปพระพุทธหัวแหวนสี่เหลี่ยม และมีรูปอัครสาวกอยู่ด้านซ้ายและขวา                     สร้างขึ้นสองลักษณะ คือ ลักษณะหัวแหวนเล็ก และหัวแหวนใหญ่ มี 4 แบบพิมพ์ สร้างเป้นเนื้อเงินทั้งหมด จำนวน 3000 วงพิมพ์หัวแหวนใหญ่ เนื้อเงิน ตอกโค้ดด้าน พ.ศ.2527

 


พิมพ์หวัแหวนเล็ก เนื้อเงิน ตอกโค้ดด้านข้างวงแหวน

Additional information