แหวนหลวงปู่ดู่ ปี 2530


แหวนหลวงปู่ดู่ ปี 2530

                     แหวนพระพุทธสี่เหลี่ยม หลวงปู่ดู่ ปี 2530 สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช                  ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา สร้างขึ้น 2 แบบพิมพ์ เป็นเนื้อเงินทั้งหมดจำนวน 4000 วง หลวงปู่ดู่อธิษฐานจิตและทางวัดตอกโค้ดด้าน พ.ศ.2530 

Additional information