แหวนหลวงปู่ดู่ 2531


แหวนหลวงปู่ดู่  ปี 2531

แหวนพระพุทธสี่เหลี่ยม ปี่ 2531 จัดสร้างขึ้นในวาระที่หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ  มีอายุครบ 
84 ปี จัดสร้างขึ้น 2 แบบพิมพ์ เป็นเนื้อเงินทั้งหมด รวม 5000 วง ตอกโค้ดด้าน พ.ศ. 2531Additional information