แหวนพระพุทธประทานพร 2531


แหวนพระพุทธประทานพร ปี 2531แหวนพระพุทธประทานพร เนื้อเงิน ปี 2531 สร้างโดยศิษย์คณะวรจักร จำนวน 400 วง 
ตอกโค้ดที่หัวแหวนด้านซ้ายองค์พระ ออกให้บูชา วงละ 300 บาท

 

แหวนพระพุทธประทานพร สี่เหลี่ยม เนื้อโละผสมทองเหลือง ปี 2531 สร้างโดย
ศิษย์คณะวรจักร ตอกโค้ดที่หัวแหวนด้านขวาขององค์พระ ออกให้บูชาวงละ 200 บาท

Additional information