ศาลาท่าน้ำ วัดสะแก

 


ศาลาท่าน้ำ วัดสะแก

  อีกมุมหนึ่งบนสะพานข้ามคลองข้าวเม่า


  

Additional information