ขอเชิญร่วมงานประจำปีวันครบรอบวันมรณภาพหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ครบ 26 ปี

 

ขอเชิญร่วมงานประจำปีวันครบรอบวันมรณภาพหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ครบ 26 ปี และทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดสะแกที่ล่วงลับไปแล้วทุกรุ่น ณ วัดสะแก ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2559เวลา 06:30 น. ถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ประมาณ 500 รูปเวลา 08:30 น. พระภิกษุสงฆ์สวดพระอภิธรรม ณ. บริเวณพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ฯ เวลา 11:00 น. ถวายอาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ประมาณ 500 รูปที่ศาลา 100 ปี วัดสะแก ใครสนใจจองโรงทานติดต่อ 081-3945451 /083-5581126 ได้ทุกวันจนถึงวันที่ 16 มกราคม เท่านั้น

ขอเชิญมาร่วมทำบุญฉลองศาลาการเปรียญ ๑๐๐ ปี

        วันศุกร์ที่ ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๐๐น. พระสงฆ์วัดสะแก สวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ เวลา ๑๘:๐๐น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดธรรมนิยามสูตรจำนวน ๑๕ รูป... ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน /พระสงฆ์ ยถา สัพพี/จบพิธี ณ.ศาลาการเปรียญ ๑๐๐ ปี วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๓๐ น. พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์  แสดงพระธรรมเทศนา  ๑ กันฑ์ เวลา ๑๐:๓๐ น.พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ๑๕ รูป   ๑๑:๐๐  น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  ๕๐๐  รูป พระสงฆ์ ยถา สัพพี/ ชยันโต ประพรมน้ำพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน /ตามหลัง และวันที่ 15 พฤศจิกายนขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดสะแก นำโดย โรงเลี่อยจักรหว่าเฮงลี่   ตั้งองกฐินเวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคีเวลา ๑๓.๐๐ น.

         จึงใคร่เรียนเชิญมาร่วมคณะศิษย์วัดสะแกทุกท่านมาร่วมงานบุญเพื่อเป็นเกียรติแก่ทางวัดสะแก เจริญพร

เหรียญปั๊มเศียรพระพรหม พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี ๒๕๓๒

เหรียญปั๊มเศียรพระพรหม

พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี ๒๕๓๒

      ปี ๒๕๓๒ วัดสะแกได้จัดสร้างเหรียญปั๊มเศียรพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั้งนี้เพื่อหาทุนทรัพย์ในการปรับปรุงพื้นที่และทำถนนบริเวณป่าช้าของวัดสะแก สร้างเป็นเหรียญ จำนวน ๑๐๘ เหรียญ เมื่อหลวงปู่ดู่เมตตาอธิษฐานจิตแล้วทางวัดนำออกให้เช่าบูชาเหรียญละ ๑,๐๐๐ บาท ได้จำนวน ๕๖ เหรียญเมื่อการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เหรียญส่วนที่เหลือทางวัดได้มอบให้คณะกรรมการดำเนินงานจนหมด

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดสะแก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

ขอเชิญศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสะแก ในวันที่ 15 พฤศจิการยน 2558 

เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินปี ๒๕๓๒

เหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยม

เนื้อเงินปี ๒๕๓๒

 

       ในปี ๒๕๓๒ วัดสะแกได้สร้างเหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยมขึ้น ทั้งนี้เพื่อหาทุนทรัพย์ในการปรับปรุงพื้นที่และทำถนนบริเวณป่าช้าของวัดสะแกโดยได้ถอดแบบพิมพ์มาจากเหรียญหล่อพระพรหมพิมพ์สี่เหลี่ยม ปี ๒๕๒๒ สร้างเป็นเนื้อเงินอย่างเดียว จำนวน ๑๐๘ เหรียญ หลวงปู่ดู่เมตตาอธิษฐานจิต ทางวัดนำออกให้บูชาเหรียญละ ๒,๐๐๐ บาท ได้จำนวน ๓๘ เหรียญ (ไม่มีการตอกโค้ด) ส่วนเหรียญที่เหลือทางวัดตอกโค้ดและได้แจกสมนาคุณให้คณะกรรมการดำเนินงานจนหมด

Additional information