บูรณะศาลาการเปรียญ

บูรณะศาลาการเปรียญ
        ในช่วงนี้ วัดสะแก กำลังบูรณะศาลาการเปรียญ โดยทำการดีดพื้นให้สูงขึ้นสามารถใช้ใต้ถุนศาลาทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ และชั้นบน ยังคงอนุรักษ์พื้นไม้  เสาไม้ และข้างฝาไม้ ไว้อย่างเหมือนเดิม

Additional information