ศาลาท่าน้ำ วัดสะแก

  • Print

 


ศาลาท่าน้ำ วัดสะแก

  อีกมุมหนึ่งบนสะพานข้ามคลองข้าวเม่า