กำหนดปฏิบัติธรรมปี 2559

กำหนดปฏิบัติธรรม ปี พุทธศักราช 2559

ณ หอสวดมนต์ วัดสะแก เวลา 17.00- 20.00 น.

หมายเหตุ ท่านสามารถมาปฏิบัติธรรมได้ทุกวันเสาร์  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

Additional information