น้ำท่วมวัดสะแก


       สภาพน้ำท่วมวัดสะแก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณลานวัดท่วมหมด กุฏิหลวงปู่ดู่ ท่วมดังในภาพครับ
 


 

 

Additional information